Y Cyngor Ysgol wedi trefnu raffl ‘Tedis Toiled’ i godi arian i elusen Toilet Twinning. The School Council organised a ‘Toilet Teddies’ raffle for @toilettwinning https://t.co/BExvWuSNRs

Y Cyngor Ysgol wedi trefnu raffl 'Tedis Toiled' i godi arian i elusen Toilet Twinning. The School Council organised a 'Toilet Teddies' raffle for @toilettwinning https://t.co/BExvWuSNRs